FANDOM


497Serperior Dream

Информация: Сепериър е предимно бледо зелена змия като покемон. Срепериър има бледо-зелени модели от двете страни на лицето и носа и малки, заострени жълти разширения на гърба на главате си. Лицето му и горната част на шията са бели на цвят. Горната част на тялото му е тъмно зелена, и по-ниското бледо зелена. Къдраволистни жълти модели красят тялото му, и клончета като функция на няколко листа върху връха на опашката му.

Атаки:

1. Битка
2. Лозов камшик
3. Листен меч
4. Гига удар
5. Токсичност
6. Слънчев ден
7. Светъл екран
8. Режещо листо
9. Връщане
10. Драконова опашка
Mako Serperior
Serperior BW1 artwork
Serperior anime
Serperior anime2

Еволюира от: Сервайн

Еволюира във: ---

Полови разлики: Няма

Притежатели: Мако

Друго: Серпериър е третият тревен покемон от Унова. Има атаки подходящи за битките.